+34 928 152 882 +34 651 571 180
info@ecoven.info

Redovisningsrådgivning

Vi utför affärs revisioner med juridisk och frivillig bas i många olika sektorer. I vårt fall innebär revisionen också en rådgivningstjänst. På det här sättet, med den erhållna kunskapen, utvecklar vi också strategiska handlingsrekommendationer och förbättringsförslag. Den höga kvaliteten som kännetecknar våra granskningar och rådgivningstjänster beror på den specialiserade kunskap vi besitter, våra revisorers tillförlitlighet och deras omfattande erfarenhet. Certifieringen som beviljas av en extern kvalitetskontroll som föreskrivs i lag bekräftar dessa värden.

Våra tjänster

 • Juridiska och frivilliga revisioner av årliga nedläggningar och koncernredovisningar för företag
 • Kvalitetskontroller
 • Särskilda revisioner
 • Kreditanalyser
 • Granskningar i enlighet med regleringen av fastighetsmäklare och utvecklare
 • Resursallokering Revisioner
 • Granskningar av kapitalökningar och naturliga bidrag
  kontroller
 • Transformation och fusion revisioner
 • Affärs Värderingar